© Copyright (auteursrecht) EnjoyCleaning.

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op inhoud (informatie, tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site aantreft bij EnoyCleaning (www.enjoy-cleaning.nl en alle onderliggende pagina’s). 

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel  gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door EnjoyCleaning.